14:27 17/11/2022

Đến lượt chứng chỉ IELTS của IDP được phê duyệt

Đỗ Mến

Sau chứng chỉ Aptis của Hội đồng Anh được phê duyệt, đến trưa 17/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phê duyệt chứng chỉ IELTS của IDP và Linguaskill của Đại học Cambridge...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quyết định số 3731, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa CTCP nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sỹ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đạo học Cambridge.

Tương tự, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 3730 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia).

Các bên chịu trách nhiệm gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill và IELTS theo định kỳ 6 tháng một lần (trước ngày 25/6 và 25/12 hàng năm) và khi có sự thay đổi khác quy định tại Điều 2 Quyết định này tới Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng), chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ giáo dụ và Đào tạo và cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có địa điểm thi.

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill và IELTS là 5 năm.

Như vậy, cho đến nay có 3 chứng chỉ tiếng Anh được cấp phép liên kết tổ chức thi theo Thông tư 11. Việc cấp phép cho các chứng chỉ ngoại ngữ khác tiếp tục được khẩn trương thực hiện.

Việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, một số quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP còn chưa cụ thể.

Nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật, theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT cụ thể hóa các yếu tố bảo đảm chất lượng theo quy định của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra, để tăng cường vai trò quản lý nhà nước của các địa phương để bảo đảm hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài được triển khai đúng các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của người được cấp chứng chỉ và các bên liên kết, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành Công văn số 5781/BGDĐT-QLCL ngày 08/11/2022.