08:17 05/10/2019

Thêm 9 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Nhật Dương

Với việc bổ sung thêm 9 trường, nâng tổng số đơn vị phải dừng việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hiện nay lên gần 60 cơ sở

9 trường đại học phải dừng việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Ảnh minh họa.
9 trường đại học phải dừng việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Ảnh minh họa.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa thông báo bổ sung danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

chung chi-crop

Danh sách 9 trường đại học bổ sung phải dừng việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo thông báo của Cục Quản lý chất lượng.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, Cục Quản lý chất lượng cũng đã có thông báo số 973/QLCL-QLVBCC danh sách gần 50 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong đó, có 42 đơn vị phải dừng kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C). Ngoài ra, 7 đơn vị khác phải dừng kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Như vậy, với việc bổ sung thêm 9 trường đại học lần này, đã nâng tổng số đơn vị phải dừng việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hiện nay lên gần 60 đơn vị.