08:23 21/06/2011

DHG chốt quyền phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu thưởng

Minh Nguyệt

DHG sẽ phát hành 38.013.964 cổ phiếu nhằm thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1,4

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) thông báo ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 30/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của công ty.

Theo đó, DHG sẽ phát hành 38.013.964 cổ phiếu nhằm thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1,4 (10 cổ phiếu sẽ được thưởng 14 cổ phiếu). Ngày dự kiến niêm yết là ngày 18/7.

Nguồn vốn hợp pháp sử dụng từ thăng dư vốn cổ phần là 378,76 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển là 1,378 tỷ đồng. Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng và số cổ phiếu thưởng này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông nhận cổ phiếu thưởng tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông thực hiện nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

Ngoài ra, công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như: nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày và lập trình máy vi tính nhằm hỗ trợ dịch vụ chăm sóc khách hàng, tổ chức nghỉ dưỡng cho cán bộ công nhân viên. Khai thác khả năng lập trình và viết phần mềm vi tính của bộ phận Công nghệ thông tin của công ty.