07:36 15/06/2010

DLG và NNC sắp niêm yết gần 38 triệu cổ phiếu trên HOSE

N.Anh

Ngày 22/6, DLG "chào sàn" với giá tham chiếu 25.000 đồng, ngày 23/6, NNC niêm yết với giá tham chiếu là 58.000 đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) và Công ty Cổ phần Đá núi nhỏ (mã NNC) được niêm yết cổ phiếu.

Theo đó, ngày 22/6, DLG niêm yết 29,1 triệu cổ phiếu với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 25.000 đồng/cổ phiếu; biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/- 20% so với giá tham chiếu.

Công ty có vốn điều lệ là 291 tỷ đồng, trụ sở chính tại số 2 Đặng Trần Côn, thành phố Pleiku, Gia Lai. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội thất, ván lót sàn và sản phẩm sân vườn…

Được biết, đại hội cổ đông Tập đoàn Đức Long Gia Lai đặt mục tiêu năm 2010 với doanh thu đạt 700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, ngày 23/6, NNC sẽ niêm yết 8.768.175 cổ phiếu trên HOSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 58.000 đồng/cổ phiếu; biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/- 20% so với giá tham chiếu.

Công ty có vốn điều lệ 87.681.750.000 đồng, trụ sở chính đặt tại DT-743, ấp Bình Thung, Bình An, Dĩ An, Bình Dương. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng.

Đại hội cổ đông công ty đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 216,818 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 58,336 tỷ đồng.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2010 đạt 50,099 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 17,456 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.043 đồng.