19:32 21/10/2013

Doanh nghiệp đăng ký mới tăng liên tục trong 4 tháng

Thủy Diệu

Ước 9 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 10,8% so với cùng kỳ

Từ nay đến cuối năm, Chính phủ tiếp tục thực hiện các biện pháp tạo điều
 kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, hướng dòng vốn 
vào sản xuất.
Từ nay đến cuối năm, Chính phủ tiếp tục thực hiện các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, hướng dòng vốn vào sản xuất.
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 mà Chính phủ trình Quốc hội cho thấy, số doanh nghiệp đăng ký mới những tháng gần đây đang tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 4 tháng đầu năm giảm 1,2%, 5 tháng đầu năm tăng 4,8%, 6 tháng tăng 7,6%, 7 tháng tăng 8,4%, 8 tháng tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Ước 9 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 10,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 11,7%).

Ngoài ra, có khoảng 11.229 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động, tập trung chủ yếu ở các ngành như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy (4.060 doanh nghiệp); xây dựng (1.918 doanh nghiệp); công nghiệp chế biến, chế tạo (1.628 doanh nghiệp).

Tuy vậy, Chính phủ nhìn nhận, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động 9 tháng đầu năm tăng 12,8% so cùng kỳ; nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu vốn nhưng vẫn chưa tiếp cận được vốn tín dụng mặc dù mặt bằng lãi suất đã giảm đáng kể.

Chỉ số hàng tồn kho trong một số ngành đã có cải thiện nhưng vẫn ở mức cao. Năng lực quản trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thiếu và yếu. Hệ thống cơ quan triển khai thực hiện chính sách, chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa còn yếu, chưa đồng bộ từ trung ương đến địa phương.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho biết, từ nay đến cuối năm, Chính phủ tiếp tục thực hiện các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, hướng dòng vốn vào sản xuất. Đồng thời, có giải pháp cụ thể giúp doanh nghiệp còn triển vọng tiếp tục vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.