07:49 21/05/2015

Doanh nghiệp đường sắt sẽ được tham gia chọn nhà thầu

Song Hà

Các nhà tài trợ vốn thường chỉ định nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án, thay vì sử dụng các nhà thầu nội

Hiện các dự án đường sắt sử dụng vốn ODA hoặc liên doanh với nước ngoài, các 
nhà tài trợ vốn thường chỉ định nhà thầu ngoại thực hiện dự án, thay vì 
sử dụng các nhà thầu nội do Tổng công ty Đường sắt tham vấn, giới thiệu.
Hiện các dự án đường sắt sử dụng vốn ODA hoặc liên doanh với nước ngoài, các nhà tài trợ vốn thường chỉ định nhà thầu ngoại thực hiện dự án, thay vì sử dụng các nhà thầu nội do Tổng công ty Đường sắt tham vấn, giới thiệu.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, sửa chữa công trình đường sắt và triển khai các dự án của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ cho phép các doanh nghiệp quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt và dự án sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt, do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư.

Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng xem xét, quyết định phương án bố trí vốn cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để thực hiện và hoàn thành dự án khôi phục cầu Long Biên giai đoạn 1 trong năm 2015; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án sửa chữa, gia cố các hạng mục công trình phòng, chống bão lụt bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trong năm 2015.

Theo phản ánh của ngành đường sắt, trong thời gian qua, các doanh nghiệp trong ngành gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn, tiếp nhận các nhà thầu, do không được tham gia quá trình tư vấn, tìm kiếm nhà thầu.

Thậm chí, nhiều dự án do Tổng công ty Đường sắt làm chủ đầu tư, nhưng doanh nghiệp này không có thông tin về nhà thầu thực hiện, mà lại do một số bộ, ngành khác chỉ định hoặc tìm kiếm.

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA hoặc liên doanh với nước ngoài, các nhà tài trợ vốn thường chỉ định nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án, thay vì sử dụng các nhà thầu nội do Tổng công ty Đường sắt tham vấn, giới thiệu.