07:53 11/10/2021

Dòng tiền hướng đến nhóm bất động sản vừa và nhỏ

Thuỷ Tiên -

Xu hướng chung của dòng tiền tuần qua là tìm đến nhóm bất động sản vừa và nhỏ. Trong đó, DLG là điểm nhấn với việc thị giá tăng tới 32,2% kèm theo lượng lớn dư mua trần mỗi phiên. Hay như các mã khác trong nhóm cũng đã có tuần giao dịch sôi động gồm NBB, DRH, DTA, BCG đã cùng dắt tay nhau tăng mạnh.

Dòng tiền hướng đến nhóm bất động sản vừa và nhỏ - Ảnh 1
Dòng tiền hướng đến nhóm bất động sản vừa và nhỏ - Ảnh 2
Dòng tiền hướng đến nhóm bất động sản vừa và nhỏ - Ảnh 3
Dòng tiền hướng đến nhóm bất động sản vừa và nhỏ - Ảnh 4
Dòng tiền hướng đến nhóm bất động sản vừa và nhỏ - Ảnh 5
Dòng tiền hướng đến nhóm bất động sản vừa và nhỏ - Ảnh 6
Dòng tiền hướng đến nhóm bất động sản vừa và nhỏ - Ảnh 7
Dòng tiền hướng đến nhóm bất động sản vừa và nhỏ - Ảnh 8
Dòng tiền hướng đến nhóm bất động sản vừa và nhỏ - Ảnh 9