23:16 30/08/2012

DPR dự kiến chi 50 tỷ đồng mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

DPR sẽ mua 1 triệu cổ phiếu quỹ đợt 1/2012. Tổng số tiền mua là 50 tỷ đồng, được trích từ thặng dư vốn cổ phần

Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) công bố nghị quyết hội đồng quản trị ngày 29/8.

Theo đó, Hội đồng Quản trị DPR quyết định góp 12 tỷ đồng trên vốn điều lệ 66 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty quyết định mua 1 triệu cổ phiếu quỹ đợt 1 năm 2012. Tổng số tiền mua là 50 tỷ đồng, số tiền này được trích từ thặng dư vốn cổ phần.

Ngoài ra, DPR thống nhất mua lại 1,35 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú (Dorufoam) từ Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Long với mức giá 6.500 đồng/cổ phiếu với tổng số tiền là gần 9 tỷ đồng. Theo đó, số cổ phiếu này sẽ được bán cho cán bộ công nhân viên trong công ty, phần còn lại DPR sẽ mua sau khi thống nhất với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
 
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/8, giá cổ phiếu DPR đóng cửa ở mức 49.000 đồng/cổ phiếu.