06:03 29/06/2022

Dự kiến từ tháng 8 tới, nhà đầu tư sẽ được mua bán cổ phiếu T+2

An Nhiên

Với quy chế mới, cổ phiếu về tài khoản trong khoảng thời gian 11h30 – 12h00 ngày T+2, do đó, nhà đầu tư có thể giao dịch ngay trong phiên giao dịch buổi chiều của ngày T+2...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có văn bản gửi Các thành viên lưu ký, Ngân hàng Thanh toán BIDV, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam để lấy ý kiến dự thảo Quy chế hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán với một số nội dung thay đổi đáng chú ý.

Thứ nhất, thành viên lưu ký xác nhận đủ tiền hoặc thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán chậm nhất vào 16h45 ngày T+1.

Thứ hai, điều chỉnh thời gian VSD hoàn thất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền từ 15h30 – 16h00 lên 11h30 – 12h00 ngày T+2.

Thứ ba, thành viên lưu ký có trách nhiệm thực hiện phân bố ngay tiền và chứng khoán cho khách hàng sau khi VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng hoàn tất thanh toán tiền (sau 12h00) để đảm bảo cho nhà đầu tư có thể giao dịch trước giờ kết thúc giao dịch.

Thứ tư, thành viên lưu ký thông báo VSD kết quả phân bổ tiền và chứng khoán cho nhà đầu tư chậm nhất 16h30 ngày T+2.

Như vậy, với điểm này, chứng khoán sẽ về tài khoản nhà đầu tư sớm hơn 1 ngày. Theo quy chế nghiệp vụ trước đó, khi chứng khoán về tài khoản vào thời gian 15h30 – 16h00 ngày T+2, thời điểm đó thị trường đã kết thúc giao dịch, nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch trong ngày tiếp theo.

Tuy nhiên, với quy định lần này, cổ phiếu về tài khoản trong khoảng thời gian 11h30 – 12h00 ngày T+2, nhà đầu tư có thể giao dịch ngay trong phiên giao dịch buổi chiều của ngày T+2, tức là thời gian giao dịch đã được rút ngắn thêm 1 ngày.

Tương tự như với cổ phiếu, tiền giao dịch chứng khoán cũng sẽ về tài khoản của nhà đầu tư sớm hơn 1 ngày so với quy chế cũ. Nhà đầu tư có thể dùng tiền để mua bán chứng khoán ngay trong phiên chiều của ngày T+2 thay vì phải ứng tiền công ty chứng khoán như trước kia.

Quy chế này dự kiến sẽ được áp dụng từ tháng 8/2022 sau khi lấy ý kiến các thành viên trên thị trường.

Ngoài ra, VSD cũng dự thảo quy chế thay thế quy chế thành viên lưu ký, trong đó bổ sung một số trường hợp xử lý vi phạm do vi phạm quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Theo thông báo được gửi đến các thành viên tham gia lấy ý kiến VSD sẽ lấy ý kiến cho dự thảo quy chế đến trước ngày 5/7 tới đây.