07:46 16/08/2017

Được phép dùng bản sao khi giấy tờ xe đang bị ngân hàng giữ

Nguyên Hà

Để được dùng bản sao giấy tờ xe khi tham gia giao thông, chủ phương tiện phải kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Tư pháp, trong
 tháng 8/2017 ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp Giấy 
biên nhận nêu trên, bảo đảm chặt chẽ và chỉ cấp 1 bản gốc Giấy biên nhận
 có thời hạn phù hợp với thời hạn thế chấp phương tiện.
Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Tư pháp, trong tháng 8/2017 ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp Giấy biên nhận nêu trên, bảo đảm chặt chẽ và chỉ cấp 1 bản gốc Giấy biên nhận có thời hạn phù hợp với thời hạn thế chấp phương tiện.
Thay mặt Thủ tướng, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa đồng ý cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông khi chủ phương tiện đang vay nợ ngân hàng để mua chính tài sản đó.

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng, các chủ phương tiện được phép được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông với điều kiện phải kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện.

Phó thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các lực lượng có thẩm quyền xử phạt của ngành công an; Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Thanh tra giao thông vận tải và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, thực hiện ý kiến chỉ đạo trên đây của Thủ tướng Chính phủ trong thực thi công vụ.

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Tư pháp, trong tháng 8/2017 ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp Giấy biên nhận nêu trên, bảo đảm chặt chẽ và chỉ cấp 1 bản gốc giấy biên nhận có thời hạn phù hợp với thời hạn thế chấp phương tiện.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Công an, Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm sự rõ ràng, minh bạch, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9 tới.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, khi họ vay ngân hàng mua xe, phía ngân hàng sẽ giữ giấy tờ đăng ký xe bản gốc cho đến khi trả hết nợ.

Tuy nhiên, khi tham gia giao thông trên đường lại bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt vì “không có giấy tờ gốc của phương tiện”.

Cả phía ngân hàng và công an sau đó đều dẫn chứng được những quy định của pháp luật để bảo vệ cho quản điểm và ứng xử của mình đối với trường hợp nói trên.

Sau khi nắm được thông tin người dân gặp vướng mắc đối với các trường hợp vay mua xe và đang bị ngân hàng giữ giấy tờ gốc, đầu tháng 8 vừa qua, Thủ tướng đã chỉ đạo giao Bộ Tư pháp rà soát toàn bộ thủ tục theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.