15:48 27/08/2013

Đường Mặt Trời nắm hơn 11% vốn tại Bibica

Hà Anh

Đường Mặt Trời đã nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 1.749.550 cổ phiếu, chiếm 11,35% vốn tại BBC

Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE).

Theo đó, từ ngày 23-26/8, Đường Mặt Trời đã mua 154.520 cổ phiếu BBC, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 1.749.550 cổ phiếu, chiếm 11,35% vốn tại BBC.

Theo báo cáo hợp nhất quý 2/2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI), SSI góp gần 15 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2, doanh thu quý 2 của BBC đạt 160 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 482 triệu đồng, cùng kỳ công ty lỗ 8,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu của BBC đạt 378,8 tỷ đồng và lãi gần 5 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ công ty báo lỗ 6,52 tỷ đồng.

Trước đó, Bibica thông báo hủy tạm ứng cổ tức 12% bằng tiền do trong quyết định theo thư của ông Jung Woo Lee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bibica, đại diện cổ đông Lotte Confectionery sở hữu 38,6%, yêu cầu việc chia cổ tức năm 2012 phải do đại hội cổ đông thường niên 2013 quyết định.