00:04 22/11/2019

Duyệt cho 3 tỉnh chuyển đổi hơn 400 ha đất lúa

Bảo Quyên

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại 3 tỉnh trên theo quy định

Tới đây Chính phủ sẽ xin Quốc hội giảm dần diện tích đất lúa, khoảng 0,5 triệu ha đất.
Tới đây Chính phủ sẽ xin Quốc hội giảm dần diện tích đất lúa, khoảng 0,5 triệu ha đất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 3 tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa và Bình Thuận.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 14,33 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng 65,07 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Đặc biệt, Thủ tướng cho phép UBND tỉnh Bình Thuận quyết định chuyển mục đích sử dụng 320 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 3 tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa và Bình Thuận chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại 3 tỉnh trên theo quy định.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nức có khoảng 7,8 triệu ha đất canh tác, trong đó đất lúa chiếm tới 4,1 triệu ha. Tới đây Chính phủ sẽ xin Quốc hội giảm dần diện tích đất lúa, khoảng 0,5 triệu ha đất.

Trước đó, Quốc hội cũng đã thống nhất giữ 3,8 triệu ha đất trồng lúa, đồng thời quy định việc chuyển đổi đất lúa đối có diện tích lớn phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nức có khoảng 7,8 triệu ha đất canh tác, trong đó đất lúa chiếm tới 4,1 triệu ha. Tới đây Chính phủ sẽ xin Quốc hội giảm dần diện tích đất lúa, khoảng 0,5 triệu ha đất.

Trước đó, Quốc hội cũng đã thống nhất giữ 3,8 triệu ha đất trồng lúa, đồng thời quy định việc chuyển đổi đất lúa đối có diện tích lớn phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Trong phát biểu cách đây chưa lâu với bà con Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận, hiệu quả của đất trồng lúa không cao, mỗi năm tối đa cũng chỉ thu về được 30 triệu/ha. Tuy nhiên, không vì thế mà Chính phủ "dễ dãi" trong chuyển đổi đất lúa.

Thay vào đó, Chính phủ định hướng điều chỉnh mục đích sử dụng đất lúa với tinh thần vẫn giữ đất lúa nhưng xem xét lại mùa vụ, tính toán xen canh cây, con gì trên đất lúa, chứ không có chủ trương lấy đất lúa để làm sân golf.

Thậm chí, tại Nghị định 35/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Chính phủ đã quyết định dùng ngân sách Nhà nước để hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước.

Ngoài ra, các địa phương còn được hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.