10:17 04/01/2008

EU bãi bỏ hạn ngạch đối với hàng dệt may Trung Quốc

N.Hạnh

Liên minh châu Âu (EU) đã bãi bỏ hoàn toàn hạn ngạch đối với hàng dệt may của Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) đã bãi bỏ hoàn toàn hạn ngạch đối với hàng dệt may của Trung Quốc, được áp dụng trở lại từ năm 2005, sau khi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) quyết định bãi bỏ hoàn toàn chế độ này.

Cho tới nay, hàng dệt may Trung Quốc vẫn tiếp tục phải chịu chế độ hạn ngạch tại thị trường Mỹ theo một quyết định có hiệu lực tới cuối năm 2008.

Để tránh việc hàng hóa Trung Quốc tràn vào thị trường như đã từng xảy ra vào năm 2005, Ủy ban châu Âu và Trung Quốc đã phối hợp thiết lập một hệ thống giám sát kép hàng dệt may nhập khẩu từ Trung Quốc trong vòng 1 năm, thông qua cơ chế cấp phép.

Hàng năm, Bắc Kinh sẽ xem xét cấp phép xuất khẩu cho doanh nghiệp dựa trên quy mô về vốn, các hợp đồng đã ký kết với đối tác châu Âu, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ... ủy ban châu Âu chịu trách nhiệm theo dõi lượng hàng vào thị trường qua giấy phép nhập khẩu.