20:25 01/12/2020

Eurowindow hé lộ lợi nhuận sụt giảm mạnh

Kim Phong

Lợi nhuận sau thuế trong vòng 6 tháng 2020 chỉ đạt 11,6 tỷ đồng

Tại công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding vừa hé lộ tình hình kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm.

Theo đó, tính đến cuối tháng 6/2020, vốn chủ sở hữu của Eurowindow ở mức 4.993 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu đã giảm nhẹ từ 56,25% từ tháng 6 năm ngoái còn 53,02%.

Lợi nhuận sau thuế trong vòng 6 tháng 2020 chỉ đạt 11,6 tỷ đồng, giảm tới 69% so với cùng kỳ năm ngoái (38,4 tỷ đồng). ROE cũng theo đó mà giảm từ 0,77% xuống còn 0,23%.

Eurowindow hé lộ lợi nhuận sụt giảm mạnh - Ảnh 1.

Công bố tình hình tài chính kỳ 6 tháng 2020 của Eurowindow

Trước đó, báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019 của Eurowindow cho thấy nợ phải trả chiếm 2.802 tỷ đồng, tương đương 56,2%, như vậy tỷ lệ này không thay đổi nhiều trong vòng 6 tháng cuối năm 2019.

Trong đó, nợ vay trái phiếu dài hạn chiếm 250 tỷ đồng, gồm 195 tỷ đồng phát hành cho Chứng khoán SSI và 55 tỷ đồng phát hành cho Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời. Đầu năm 2020, công ty dự tính phát hành tiếp một đợt trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng tuy nhiên kết quả không có trái phiếu nào được mua.

Về tài sản, công ty này có khoản phải thu ngắn hạn khá lớn, chiếm 3.487 tỷ đồng vào cuối 2019, tương ứng 45% tổng tài sản doanh nghiệp. Trong đó hơn 2.947 tỷ là cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Bất động sản Á Âu vay, đây là khoản cho vay vốn lưu động không kỳ hạn và không có tài sản đảm bảo, lãi suất chỉ 2%.

Năm 2019, công ty báo lãi 160 tỷ đồng, tăng trưởng 75%. ROE đạt 3,2%.