15:52 10/12/2020

FLC Homes lại xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết

Kim Phong

Lý do xin rút hồ sơ vẫn là "thay đổi định hướng phát triển trong thời gian tới", giống như cách đây 2 tháng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES (FHH).

Theo đó, lý do xin rút hồ sơ là "Do thay đổi định hướng phát triển trong thời gian tới" (theo Công văn số 171/2020/CV-FLCHOMES của CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES).

FHH có vốn điều lệ 4.160 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ quản lý, kinh doanh, vận hành sân golf...

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC cho biết sẽ đưa cổ phiếu FHH lên sàn UPCoM vào tháng 12/2020, sau đó, thông tin này được thay đổi rằng sẽ niêm yết trên HoSE vào tháng 1/2020.

Tháng 3, HoSE cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của FLCHomes, tuy nhiên tới tháng 10/2020, FLC lại xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên HoSE cũng vì lý do "thay đổi định hướng phát triển trong thời gian tới".

Ngay sau khi rút niêm yết trên HoSE, FHH tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HNX, tuy nhiên việc trì hoãn niêm yết tiếp tục diễn ra.

Kết thúc quý 3/2020, FHH báo doanh thu thuần đạt 415 tỷ đồng và 60 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của FHH đạt 63 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của FHH ở mức 7.345 tỷ đồng, trong đó tài sản phần lớn nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn (3.006 tỷ đồng), cao gấp đôi so với hồi đầu năm.