09:58 29/03/2021

Gần 1 triệu tỷ đồng đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý 1/2021

AN NHIÊN

Nếu tính cả 525,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 9,6 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2021 là 973,1 nghìn tỷ đồng

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 3 tháng đầu năm 2021, cả nước có 29,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 447,8 nghìn tỷ đồng, giảm 1,4% về số doanh nghiệp, tăng 27,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 

Nếu tính cả 525,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 9,6 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2021 là 973,1 nghìn tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, còn có 14,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2021 lên 44 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 14,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 3 tháng đầu năm nay, có 40,3 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 23,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước; 11,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7,3%; 5,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 26,4%.

Gần 1 triệu tỷ đồng đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý 1/2021 - Ảnh 1.

Về khối lượng sản xuất, có 31% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý 1/2021 tăng so với quý 4/2020; 32% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 37% số doanh nghiệp cho rằng ổn định. Xu hướng quý 2/2021 so với quý 1/2021, có 52% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 13,2% số doanh nghiệp dự báo giảm và 34,8% số doanh nghiệp dự báo ổn định. 

Về đơn đặt hàng, có 27,8% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý 1/2021 cao hơn quý 4/2020; 30,5% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm và 41,7% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định. Xu hướng quý 2/2021 so với quý I/2021, có 47,5% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 13,4% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 39,1% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định. 

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý 1/2021 so với quý 4/2020, có 25,3% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 29,4% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm và 45,3% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định. Xu hướng quý 2/2021 so với quý 1/2021, có 37,5% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 15% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 47,5% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.