19:17 07/11/2015

Gần 300 nhà đầu tư tổ chức dự buổi gặp mặt của HOSE và FLC

Thu Ngân

Nhiều thông tin đáng chú ý tại chương trình gặp mặt nhà đầu tư do tập đoàn FLC và HOSE tổ chức

<br>
<br>