10:01 02/06/2010

Gần 70% nước thải khu công nghiệp không qua xử lý

Bảo Anh

Ngày 1/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố báo cáo môi trường quốc gia năm 2009

Ước tính cả năm nay sẽ có khoảng 30.000 người mắc bệnh nghề nghiệp vì ảnh hưởng từ nước thải không qua xử lý.
Ước tính cả năm nay sẽ có khoảng 30.000 người mắc bệnh nghề nghiệp vì ảnh hưởng từ nước thải không qua xử lý.
Ngày 1/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố báo cáo môi trường quốc gia năm 2009.

Với trọng tâm nội dung là môi trường các khu công nghiệp Việt Nam, báo cáo đã đánh giá, phân tích những tác động của các khu công nghiệp trên phạm vi toàn quốc đến môi trường sinh thái.
 
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến tháng 10/2009, toàn quốc đã có 223 khu công nghiệp được thành lập, trong đó 171 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, với tổng diện tích gần 57.300 ha.

Qua kiểm tra cho thấy chất lượng nước mặt tại các vùng chịu tác động của nguồn thải từ các khu công nghiệp đã suy thoái, đặc biệt lưu vực sông Đồng Nai, sông Cầu, sông Nhuệ, sông Đáy.

Đặc biệt, với kết quả khảo sát khách quan, báo cáo cho thấy, gần 70% trong số hơn 1 triệu m3 nước thải mỗi ngày từ các khu công nghiệp được xả thẳng ra các nguồn tiếp nhận mà không qua xử lý đã gây ô nhiễm môi trường nước mặt.

Trong khi đó, tỷ lệ các khu công nghiệp đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải tập trung chỉ chiếm khoảng 43%. Lưu vực sông Cầu (đoạn qua thành phốThái Nguyên) nhiều chỉ tiêu chất lượng nước không đạt giới hạn B. Lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy không đạt tiêu chuẩn B1 (không thể tưới tiêu cho nông nghiệp).
 
Tại các khu vực này, nguồn nước ngầm cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng, không thể khai thác khiến gần 60.000 dân của thị xã Phủ Lý (Hà Nam) luôn trong tình trạng thiếu nước...
 
Không chỉ vấn đề nước thải, ô nhiễm không khí ở các khu công nghiệp cũng ở mức báo động, tập trung nhiều ở các khu công nghiệp cũ do các nhà máy sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu hoặc chưa đầu tư hệ thống xử lý khí thải. Ngoài ô nhiễm bụi, một số khu công nghiệp còn xuất hiện ô nhiễm CO, SO2 và NO2.

Bên cạnh đó, khảo sát cho thấy, lượng chất thải rắn từ các khu công nghiệp cũng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, thành phần chất thải rắn nguy hại chiếm tỷ lệ 20%, và chất thải rắn phát sinh từ các khu công nghiệp phía Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất so với các vùng khác, với gần 3.000 tấn/ngày.
 
Lượng chất thải nguy hại phát sinh ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhiều gấp 3 lần so với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và gấp 20 lần ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Trong khi đó, tại Tp.HCM có 13 khu công nghiệp và khu chế xuất đang hoạt động nhưng chỉ có khu chế xuất Tân Thuận, Linh Trung 1 và 2, Tân Bình là hoàn chỉnh khu vực phân loại và trung chuyển chất thải rắn.

Bản báo cáo cũng khẳng định nhiều nhà máy trong các khu công nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm khí thải là nguyên nhân gia tăng các bệnh liên quan đến môi trường trong nhiều năm qua.

Theo thống kê từ năm 1976 đến năm 1990, cả nước chỉ có 5.497 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp. Đến năm 2004, con số này tăng lên gấp 3 lần và dự báo năm 2010 có khoảng trên 30.000 người.