14:24 01/12/2008

Giá bán lẻ điện sẽ do Cục Điều tiết điện lực đưa ra

Từ Nguyên

Thủ tướng vừa ký quyết định giao nhiệm vụ cho Cục Điều tiết điện lực trình phương án giá bán lẻ điện

Thủ tướng cũng cho phép ERAV được phép ban hành các loại giá và phí của hoạt động điện lực như khung giá phát điện, bán buôn điện, giá truyền tải điện, giá phân phối điện, phí tham gia thị trường điện lực, phí giao dịch thị trường, phí điều độ hệ thống điện, phí sử dụng các dịch vụ phụ trợ...
Thủ tướng cũng cho phép ERAV được phép ban hành các loại giá và phí của hoạt động điện lực như khung giá phát điện, bán buôn điện, giá truyền tải điện, giá phân phối điện, phí tham gia thị trường điện lực, phí giao dịch thị trường, phí điều độ hệ thống điện, phí sử dụng các dịch vụ phụ trợ...
Thủ tướng vừa ký quyết định giao nhiệm vụ cho Cục Điều tiết điện lực trình phương án giá bán lẻ điện.

Theo đó, Cục Điều tiết điện lực (ERAV) có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về điều tiết hoạt động điện lực; tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tiết họat động điện lực nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả.

Cụ thể, ERAV có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ban hành quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục ban hành giá bán lẻ điện, biểu giá bán lẻ điện.

Bên cạnh đó, ERAV cũng có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt hoặc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý giấy phép hoạt động điện lực; quy định trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi phí tối thiểu và trình tự thực hiện, quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục ngừng cấp điện, cắt điện hoặc giảm mức tiêu thụ điện...

Thủ tướng cũng cho phép ERAV được phép ban hành các loại giá và phí của hoạt động điện lực như khung giá phát điện, bán buôn điện, giá truyền tải điện, giá phân phối điện, phí tham gia thị trường điện lực, phí giao dịch thị trường, phí điều độ hệ thống điện, phí sử dụng các dịch vụ phụ trợ...

Ngoài ra, ERAV được quyền thẩm định quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công bố danh mục các dự án nguồn và lưới điện truyền tải cần đầu tư phát triển hàng năm theo quy hoạch được phê duyệt; theo dõi việc thực hiện kế hoạch các dự án đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối theo quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt; cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.