10:35 20/05/2018

Giá cổ phiếu tiếp tục giảm, lãnh đạo VNDirect đồng loạt đăng ký mua vào

Hà Anh

Tổng số lượng cổ phiếu mà 5 người này dự kiến sẽ nắm giữ sau giao dịch là khoảng 6,3 triệu cổ phiếu, tương ứng với 2,9% vốn điều lệ của VNDirect

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu VND - Nguồn: HOSE.
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu VND - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã VND-HOSE) thông báo về việc mua cổ phiếu của người nội bộ công ty.

Theo đó, bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, số cổ phiếu sẽ nắm giữ tăng từ 986.932 cổ phiếu, chiếm 0,45% lên 5.986.832 cổ phiếu, chiếm 2,72% vốn điều lệ nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 20/6/2018.

Cũng trong khoảng thời gian trên, bà Vũ Nam Hương - Giám đốc Tài chính đăng ký mua 150.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 150.000 cổ phiếu, chiếm 0,068% nhằm đầu tư; Ông Điêu Tuấn Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát nội bộ đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, chiếm 0,023% vốn điều lệ nhằm đầu tư.

Trước đó, từ ngày 18/5 đến ngày 16/6/2018, ông Trần Vũ Thạch - Giám đốc điều hành vận hành đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, chiếm 0,0454% vốn điều lệ nhằm đầu tư tài chính cá nhân dài hạn; bà Nguyễn Thị Hà Ninh - Kế toán trưởng đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 56.696 cổ phiếu, chiếm 0,025.7% vốn điều lệ nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu mà 5 người này dự kiến sẽ nắm giữ sau giao dịch là khoảng 6,3 triệu cổ phiếu, tương ứng với 2,9% vốn điều lệ của VNDirect.

Theo dữ liệu trên HOSE, giá cổ phiếu VND đóng cửa ngày 18/5/2018, còn 22.250 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, VND đã có văn bản giải trình thông tin về những tin đồn liên quan tới hoạt động của HomeDirect. Theo đó, VnDirect là cổ đông góp vốn vào HomeDirect với tỷ lệ sở hữu là 15% vốn điều lệ của HomeDirect, tương ứng với số vốn góp là 7,5 tỷ đồng. Theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp xấu nhất là HomeDirect bị giải thể hay phá sản thì VnDirect chỉ chịu thiệt hại tối đa bằng số vốn góp vào HomeDirect.

Đồng thời, doanh thu và lợi nhuận của HomeDirect không có đóng góp nào đáng kể cho kết quả kinh doanh của VnDirect. Cho tới nay VnDirect cũng chưa nhận được bất kỳ khoản cổ tức hoặc lợi ích vật chất nào từ hoạt động của HomeDirect.

VnDirect và HomeDirect là hai pháp nhân hoàn toàn độc lập về mặt pháp lý và hoạt động kinh doanh.