08:40 24/09/2007

Giá đậu tương thế giới đã tăng 65-69%

Hoài Linh

Hai tuần qua, giá đậu tương trên các thị trường tiếp tục tăng nhanh, lên những mức cao mới

Hai tuần qua, giá đậu tương trên các thị trường tiếp tục tăng nhanh, lên những mức cao mới.

Tại Chicago, giá đậu tương giao ngay ngày 20/9 lúc mở cửa đạt 9,30 USD/Bushel (341,7 USD/tấn), tăng 6,4% (20,5 USD/tấn) so với hai tuần trước đó. Tại Rotterdam, giá đậu tương nhập khẩu thời gian này đã tăng gần 7% lên 377,5 USD/tấn, CIF. So với cùng kỳ năm trước, giá đậu tương trên nhiều thị trường hiện đã tăng 65-69%.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự đoán, vụ 2007/2008, sản lượng đậu tương của Mỹ sẽ chỉ đạt 70,8 triệu tấn, giảm 18,4% so với vụ trước; của Trung Quốc đạt 15,3 triệu tấn, giảm 5,7%. Khối lượng đậu tương đưa vào ép dầu của Mỹ vụ 2007/2008 sẽ tăng gần 1 triệu tấn so với vụ trước lên 49,1 triệu tấn.

Ước tính xuất khẩu đậu tương của Mỹ tháng 9 chỉ ở mức 460.000-465.000 tấn/tuần, giảm gần 2% so với tháng trước và giảm 16-17% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu đậu tương của Trung Quốc đang tăng nhanh. Ước tính quý 3, khối lượng đậu tương đưa vào ép dầu của Trung Quốc đạt 10,0-10,1 triệu tấn; tăng 11-12% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 9, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc ước đạt 2,9 triệu tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Cung hạn chế, cầu cao làm giá đậu tương tiếp tục tăng.