10:04 08/05/2007

Giá giấy, bột giấy thế giới biến động

Tú Hoàng

Giá giấy và bột giấy trên thị trường thế giới đang thay đổi theo các chiều hướng khác nhau

Theo tin từ Dow Jones, ngày 7/5, tại châu Âu, giá bột giấy gỗ mềm tẩy trắng, sợi dài (NBSK) là 772,68 USD/tấn; tại Mỹ bột giấy này là 805,13 USD/tấn.

Cùng kỳ tháng trước, bột giấy NBSK tại hai thị trường này chỉ là 760,72 USD/tấn và 790 USD/tấn. Nguồn cung bột giấy vẫn thắt chặt.

Tại châu Âu, dự trữ bột giấy tháng 3 giảm 4,4% so với tháng trước. Kho dự trữ bột giấy của Mỹ trong tháng 3 đã tăng nhẹ so với tháng trước đó, song vẫn ở mức thấp.

So với cùng kỳ tháng trước, giá giấy in tại châu Âu chỉ tăng 0,82 USD/tấn lên 537,78 USD/tấn; tại Mỹ lại giảm 3,08 USD/tấn đạt 595,87 USD/tấn (US 30 lb), giảm 3,22 USD/tấn còn 634,98 USD/tấn( US 27 lb).