08:44 15/08/2007

Giá ớt Ấn Độ tăng ngắn hạn

Hoài Hương

Các thương gia Ấn Độ dự báo, nhu cầu ớt sẽ tăng mạnh cả trong và ngoài nước trong tuần tới

Bangladesh, Malaysia, Sri Lanka sẽ có nhu cầu mua ớt Ấn Độ trong mấy tuần tới.
Bangladesh, Malaysia, Sri Lanka sẽ có nhu cầu mua ớt Ấn Độ trong mấy tuần tới.
Theo Business Line ngày 14/8, giá ớt tại Ấn Độ kỳ hạn tháng 9 giao dịch là 4.621 Rupi/100kg, tăng so với 4.534 Rupi/100kg ngày 6/7.

Các thương gia Ấn Độ dự báo, nhu cầu ớt sẽ tăng mạnh cả trong và ngoài nước trong tuần tới, trước mùa lễ hội sẽ hậu thuẫn cho giá ớt.

Bangladesh, Malaysia, Sri Lanka sẽ có nhu cầu mua ớt Ấn Độ trong mấy tuần tới, đẩy giá ớt tăng trong ngắn hạn. Giá các hợp đồng kỳ hạn xa tháng 11,12 có thể sẽ giảm xuống do dự trữ tại các kho lạnh ở Guntur đang ở mức cao nhất từ trước tới nay là 5,3 triệu bao.

Diễn biến thời tiết ở các vùng trồng ớt đang thuận lợi, diện tích trồng ớt ở Ấn Độ năm 2007 tăng. Trung Quốc cũng chuẩn bị thu hoạch vụ ớt mới vào tháng 10 sẽ có tác động tới giá ớt tại Ấn Độ.