14:30 19/07/2013

Giải mã 10 ngân hàng đứng đầu thế giới năm 2013

Thanh Hải

Tạp chí The Banker vừa công bố chi tiết các thông số đã giúp 10 ngân hàng sau giành vị trí đứng đầu thế giới