07:35 26/09/2009

Giải ngân vốn hỗ trợ lãi suất đạt trên 404 nghìn tỷ đồng

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 24/9 đạt 404.256,10 tỷ đồng

Tính đến ngày 24/9, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 20.445,86 tỷ đồng - Ảnh: Việt Tuấn.
Tính đến ngày 24/9, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 20.445,86 tỷ đồng - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 24/9 đạt 404.256,10 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 17/9/2009, dư nợ cho vay đã tăng thêm 3.194,96 tỷ đồng, tương đương 0,79%, từ mức tăng 28,72 tỷ đồng (0,0071%) trong tuần trước đó.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 276.705,07 tỷ đồng - tăng 2.325,2 tỷ đồng, tương đương 0,84%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 100.897,06 tỷ đồng - tăng 104,65 tỷ đồng, tương đương 0,1%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 20.445,86 tỷ đồng - giảm 40,09  tỷ đồng, tương đương mức giảm 0,19%; công ty tài chính đạt 6.341,86 tỷ đồng - tăng 938,96 tỷ đồng, tương đương 14,8%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 24/9, doanh nghiệp nhà nước đã vay 68.912,6 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 273.161,70 tỷ đồng. Hộ sản xuất vay 68.367,97 tỷ đồng.