23:10 16/10/2009

Giải ngân vốn hỗ trợ lãi suất đạt trên 410 nghìn tỷ đồng

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 15/10 đạt 410.616,79 tỷ đồng

Tính đến ngày 15/10, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 103.714,46 tỷ đồng - Ảnh: Quang Liên.
Tính đến ngày 15/10, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 103.714,46 tỷ đồng - Ảnh: Quang Liên.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 15/10 đạt 410.616,79 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 8/10/2009, dư nợ cho vay đã tăng thêm 1.209,88 tỷ đồng, tương đương 0,29%, từ mức tăng 1.200,47 tỷ đồng (0,29%) trong tuần trước đó.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 279.256,78 tỷ đồng - tăng 212,21 tỷ đồng, tương đương 0,07%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 103.714,46 tỷ đồng - tăng 948,33 tỷ đồng, tương đương 0,92%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 20.539,86 tỷ đồng - giảm 100,83 tỷ đồng, tương đương mức giảm 0,48%; công ty tài chính đạt 7.105,70 tỷ đồng - tăng 150,18 tỷ đồng, tương đương 2,15%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 15/10, doanh nghiệp nhà nước đã vay 68.333,74 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 273.995,8 tỷ đồng. Hộ sản xuất vay 68.287,25 tỷ đồng.