14:50 30/05/2018

Giám đốc điều hành Vietjet đăng ký mua 500 nghìn cổ phiếu VJC

Thùy Linh

Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã: VJC - HOSE) vừa có công bố thông tin về việc đăng ký mua 500.000 cổ phiếu VJC

Kết thúc quý 1, doanh thu của Vietjet đạt 12.560 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ.
Kết thúc quý 1, doanh thu của Vietjet đạt 12.560 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ.

Giám đốc điều hành của Vietjet đăng ký mua lượng cổ phiếu trị giá gần 75 tỷ đồng bằng phương pháp khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ đầu tuần sau, 4/6/2018.

Giám đốc điều hành của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã: VJC - HOSE) vừa có công bố thông tin về việc đăng ký mua 500.000 cổ phiếu VJC. Ông Khánh hiện sở hữu 378.7000 cổ phiếu VJC.

Cổ phiếu VJC phiên sáng ngày 30/5 được giao dịch ở xung quanh mức giá 147.000 đồng. Với mức giá này, ông Lưu Đức Khánh sẽ chi ra 73,5 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phiếu nói trên. Giao dịch được thực hiện bằng phương pháp khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 4/6 đến ngày 3/7/2018.

Mới đây, Vietjet thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% là ngày 2/7/2018, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6/2018.

Kết thúc quý 1, doanh thu của Vietjet đạt 12.560 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ nhờ sự tăng trưởng cả ở mảng vận chuyển hành khách, doanh thu hoạt động phụ trợ và quý này có doanh thu từ chuyển giao sở hữu và thuê tàu bay. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.366 tỷ đồng, tăng 263%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong quý là 3.026 đồng, là một trong các doanh nghiệp có mức EPS cao nhất trên thị trường chứng khoán.

So với kế hoạch 50.970 tỷ đồng doanh thu và 5.806 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2018, kết thúc quý 1, Công ty đã hoàn thành 25,5% kế hoạch năm.