18:16 11/03/2019

Giao dịch không báo cáo, ba cá nhân bị phạt tiền

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ba nhà đầu tư

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Kiều Thị Nhung (Hải Dương), bà Nguyễn Thị Hoa (Tp.HCM), bà Trần Thị Yến (Long An) do giao dịch cổ phiếu không báo cáo.

Cụ thể: bà bà Kiều Thị Nhung, người liên quan với ông Kiều Văn Cường, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã SCL-HNX) bị phạt 45 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: ngày 24/4/2018, bà Kiều Thị Nhung đã mua 1.168.760 cổ phiếu SCL nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hoa, người liên quan đến ông Nguyễn Đình Thắng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã LPB-HNX) bị phạt 27,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể: bà Hoa đã bán 186.660 cổ phiếu LPB vào ngày 5/12/2017, nhưng đến ngày 13/12/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Nguyễn Thị Hoa.

Cuối cùng, bà Trần Thị Yến, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (mã MCF-HNX) bị phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Cụ thể: bà Trần Thị Yến đăng ký mua 30.000 cổ phiếu MCF từ ngày 13/02/2018 đến ngày 05/03/2018 (khớp lệnh 1.000 cổ phiếu), nhưng đến ngày 9/3/2018, HNX mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của bà Trần Thị Yến.

Trên thị trường chứng khoán, 3 tháng gần đây, giá cổ phiếu SCL tăng 28% từ 2.500 đồng/cổ phiếu lên 3.000 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu LPB giảm 2,73% từ 9.520 đồng xuống còn 9.100 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu MCF giảm 14,06% từ 12.800 đồng xuống 11.000 đồng/cổ phiếu.