22:15 29/07/2019

Giao dịch không báo cáo, cựu Tổng giám đốc KSQ bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Chi Phương - cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư KSQ

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu KSQ trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu KSQ trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Chi Phương - cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư KSQ (mã KSQ-HNX) tên mới là Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Theo đó, bà Phương bị phạt 55 triệu đồng theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3 và điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Do đã có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: từ ngày 04/6/2018 đến ngày 07/6/2018, bà Nguyễn Thị Chi Phương đã bán 316.800 cổ phiếu KSQ nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX trước khi thực hiện giao dịch.

Trước đó, vào cuối năm 2018 công ty này cũng bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. KSQ công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Nghị quyết HĐQT số 1406/2017/KSQ/NQ-HĐQT ngày 14/6/2017 thông qua ký hợp đồng mua thiết bị y tế; Giải trình chênh lệch liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Quyết định xử phạt của cơ quan thuế ngày 22/12/2016; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 và 2017 không thống kê các Nghị quyết Hội đồng quản trị: số 36/2016/NQ-HĐQT ngày 06/3/2016 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu, thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ, số 2505/2016/NQ-HĐQT ngày 25/5/2016 thông qua giao dịch của Công ty cổ phần Đầu tư KSQ với các bên có liên quan và số 1406/2017/KSQ/NQ-HĐQT ngày 14/6/2017 thông qua việc ký hợp đồng mua thiết bị y tế và việc đặt cọc cho các đơn vị cung cấp từ 30-50% giá trị hàng dự kiến.

Cổ phiếu KSQ bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 10/4/2018 do lợi nhuận sau thuế năm 2017 là con số âm thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm 1.4 Khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết.

Hiện, thị giá cổ phiếu này chỉ còn 2.000 đồng/cổ phiếu.