07:56 30/08/2007

“Giao lưu không phải để cứu giá!”

Tú Uyên

Vì sao bốn doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết trên sàn Tp.HCM muốn giao lưu với các nhà đầu tư tại Tp.HCM và Hà Nội?

"Việc giao lưu này đã được chúng tôi lên kế hoạch từ trước, và không ngờ nó lại rơi vào thời điểm giá nhiều cổ phiếu đang niêm yết trên thị trường đi xuống."
"Việc giao lưu này đã được chúng tôi lên kế hoạch từ trước, và không ngờ nó lại rơi vào thời điểm giá nhiều cổ phiếu đang niêm yết trên thị trường đi xuống."
Bốn doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết trên sàn Tp.HCM là Gemadept (mã chứng khoán GMD), Kinh Đô (mã chứng khoán KDC), REE (mã chứng khoán REE) và Sacom (mã chứng khoán SAM) tổ chức cuộc giao lưu với các nhà đầu tư tại Tp.HCM ngày 28/8 và tại Hà Nội ngày 30/8/2007.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang ảm đạm, nhiều doanh nghiệp kinh doanh tốt, lãi cao, cổ phiếu vẫn giảm giá mạnh thì việc tổ chức giao lưu này có thực sự trấn an các nhà đầu tư?

Xung quanh chủ đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Đỗ Văn Trắc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Sacom, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ các công ty niêm yết.

Tổ chức các buổi giao lưu như thế này với nhà đầu tư, các công ty niêm yết mong muốn điều gì, thưa ông?

Theo như tôn chỉ hoạt động của câu lạc bộ khi mới thành lập, chúng tôi dự kiến hàng năm sẽ gặp gỡ giao lưu giữa các công ty niêm yết và nhà đầu tư, định kỳ mỗi năm 2 lần, nhằm tăng cường hiểu biết giữa những thành viên tham gia thị trường.

Mặt khác, chúng tôi muốn thông báo đến các nhà đầu tư kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho đến thời điểm hiện tại, thông báo kế hoạch và định hướng phát triển của công ty niêm yết và những vấn đề khác có liên quan tới quyền lợi của nhà đầu tư.

Vậy có thể hiểu nội dung của cuộc giao lưu này xoay quanh vấn đề gì?

Tinh thần là trao đổi thông tin giữa các công ty niêm yết và nhà đầu tư, thông tin về tình hình hoạt động của các công ty niêm yết trong 7 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện so với cả năm và dự kiến năm sau.

Tại sao Câu lạc bộ lại chọn thời điểm thị trường đang xuống thấp như hiện nay để tổ chức giao lưu? Có phải nhằm “cứu giá” cổ phiếu không, thưa ông?

Không hẳn như vậy.

Việc giao lưu này đã được chúng tôi lên kế hoạch từ trước, và không ngờ nó lại rơi vào thời điểm giá nhiều cổ phiếu đang niêm yết trên thị trường đi xuống, chứ không phải chúng tôi thấy thị trường đi xuống rồi tổ chức giao lưu nhằm “cứu giá” cổ phiếu như một số nhà đầu đã suy nghĩ.

Mặt khác, chúng tôi phải chờ đợi các công ty hoàn tất kết quả 6 tháng đầu năm (có kiểm toán) để thông tin đến nhà đầu tư. Nói một cách khác, cuộc giao lưu này đơn giản chỉ là chúng tôi muốn minh bạch hoá thông tin về tình hình hoạt động của mình đối với các nhà đầu tư.

Vậy tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của 4 công ty niêm yết như thế nào?

Theo như báo cáo, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của REE đạt 226 tỷ đồng, Sacomd đạt 97 tỷ, Gemadept đạt 108 tỷ và Kinh Đô đạt 73 tỷ đồng.

Theo thống kê, 4 công ty chúng tôi chiếm 13,5% tổng vốn hóa của 112 công ty đang niêm yết trên sàn Tp.HCM.

Riêng về Công ty Sacom, 7 tháng đầu năm, Sacom chúng tôi đạt 1.248 tỷ đồng doanh thu, đạt 69% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 125,74 tỷ đồng, bằng 87,8% kế hoạch năm và tăng 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kế hoạch của CLB trong thời gian sắp tới như thế nào? Từ nay đến cuối năm CLB có dự định tổ chức giao lưu với các nhà đầu tư nữa không thưa ông?

Vào tháng 12/2007, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc đối thoại giữa các công ty niêm yết với các nhà đầu tư. Quy mô của cuộc đối thoại này sẽ rất lớn. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Để chuẩn bị cho cuộc đối thoại này, vào tháng 9/2007 tới chúng tôi sẽ họp mặt thành viên câu lạc bộ để bàn bạc lên kế hoạch cụ thể và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Cụ thể, chúng tôi sẽ phải thống thất ngày giờ, địa điểm và hướng dẫn các doanh nghiệp niêm yết chuẩn bị báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và kế hoạch năm tới với các nhà đầu tư.