22:33 05/08/2018

Gỗ Trường Thành bị phạt 60 triệu đồng

Hà Anh

TTF bị phạt 60 triệu đồng do đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu TTF trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu TTF trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE).

Theo đó, TTF bị phạt 60 triệu đồng do công ty này đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: TTF đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HOSE không đúng thời hạn đối với các tài liệu như Báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất quý 2 năm 2017; Báo cáo tài chính quý 1/2017; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 bị lỗ; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017.

Vừa qua, TTF cũng đã có văn bản giải trình gửi HOSE về việc lợi nhuận sau thuế quý 2/2018 của công ty ty mẹ lỗ hơn 518 tỷ và báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018 lỗ hơn 565 tỷ đồng.

TTF cho rằng có ba nguyên nhân đã đến việc lợi nhuận sau thuế là con số âm là do giá vốn tăng cao đối với hàng dở dang thi công công trình và do việc trích lập dự phòng các khoản dự phòng hàng tồn kho; chi phí tài chính tăng từ lỗ hoạt động chuyển nhượng vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh do việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Được biết, cổ phiếu TTF chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 19/4/2018 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2017 là 10,73 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017 là -1.406,8 tỷ đồng.