21:27 05/11/2018

Gỗ Trường Thành chỉ còn 63 tỷ đồng vốn chủ sở hữu

Đào Vũ

Kinh doanh không mấy thuận lợi và phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, Gỗ Trường Thành sắp bị ăn mòn hết vốn chủ sở hữu

Giá cổ phiếu TTF đang ở mức 3.900 đồng/cổ phiếu.
Giá cổ phiếu TTF đang ở mức 3.900 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018.

Theo đó, nhờ tăng sản lượng tiêu thụ trong kỳ mà TTF ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng tăng mạnh và đạt 333 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính dừng ở mức 11 tỷ đồng, tăng chủ yếu là do TTF hồi tố lại số liệu thu nhập lãi phát sinh từ khoản cho các công ty con vay đã được điều chỉnh giảm trong đợt kiếm toán soát xét 6 tháng đầu năm là 12,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu nhập khác của TTF dừng ở mức 127,3 tỷ đồng, tăng tới 115 lần so với cùng kỳ năm trước vì chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản cố định với nợ vay ngân hàng sau khi dùng tài sản cố định cấn trừ nợ vay.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 24 tỷ đồng còn âm 37 tỷ đồng, chủ yếu do hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi là 64 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do phải trích lập bổ sung dự phòng giảm giá hàng tồn kho với nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa giảm giá, loại trừ bổ sung phần lợi nhuận chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch mua bán trong nội bộ nên giá vốn hàng bán đã tăng gấp ba cùng kỳ. Kéo theo lợi nhuận gộp âm 160 tỷ đồng.

Vì khoản lợi nhuận gộp âm quá lớn nên sau khi trừ đi các loại chi phí khác, TTF lỗ ròng quý 3/2018 khoảng 33 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lỗ ròng 765 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế ở thời điểm ngày 30/9/2018 của công ty đã lên tới 2.089 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 63 tỷ đồng.

Mặc dù bản thân làm ăn thua lỗ và ôm cục nợ gần ăn mòn hết vốn chủ sở hữu nhưng tại đại hội cổ đông bất thường vào chiều 25/10 vừa qua, TTF đã thông qua việc nhận sáp nhập Công ty Sứ Thiên Thanh theo hình thức hoán đổi cổ phiếu tỷ lệ 8,21:1 (8,21 cổ phiếu TTF đổi lấy 1 cổ phiếu Sứ Thiên Thanh).

Điều đáng nói, kết quả kinh doanh của Sứ Thiên Thanh cũng chả khá khẩm hơn Gỗ Trường Thành là mấy. Trong giai đoạn 2015-2017, Sứ Thiên Thanh ghi nhận doanh thu tăng từ 138 tỷ đồng lên 159 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế giảm dần từ 12,6 tỷ xuống 0,75 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, sau 5 phiên liên tiếp giảm sàn thì TTF đã có 2 phiên hồi phục. Thị giá chốt phiên ngày 5/11 ở mức 3.900 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 822 tỷ đồng.