16:40 05/05/2021

Gỡ vướng về thủ tục đầu tư xây dựng

Phan Dương -

Lãnh đạo Tp.HCM và các sở ban ngành sẽ xem xét, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở...

Ngày 5/5, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Tp.HCM Lê Hòa Bình cùng các sở, ngành đã có buổi làm việc với Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) về việc triển khai thực hiện Nghị định 30/2021/NĐ-CP, Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Nghị định 148/2020/NĐ-CP và hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hòa Bình đã chỉ đạo các sở, ngành xem xét thống nhất các nội dung trình Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố. Theo đó, quy trình sẽ theo hai bước.

Bước 1: Sở Kế hoạch Đầu tư thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư” đối với dự án nhà ở thương mại có quyền sử dụng đất, theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP (có ghi tên “nhà đầu tư”).

Bước 2: Sở Quy hoạch Kiến trúc; hoặc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện thực hiện thủ tục “phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoặc quy hoạch tổng mặt bằng” dự án nhà ở thương mại đã có văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư”, theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 (quy định “chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận”).

 

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA chia sẻ: với sự quan tâm, xem xét, giải quyết thấu đáo của lãnh đạo thành phố và các sở, ngành, những vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở sẽ được tháo gỡ. Qua đó giúp làm tăng nguồn cung dự án, nguồn cung sản phẩm nhà ở, hỗ trợ hiệu quả để thị trường bất động sản thành phố phát triển minh bạch, ổn định và bền vững.

Giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì làm việc với các Sở, ngành trong thời hạn 01 tuần, thống nhất nội dung các thủ tục hành chính tiếp theo trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, hướng dẫn thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất với các sở, ngành, Hiệp hội bất động sản Tp.HCM đề xuất 2 bước thủ tục tiếp theo.

Bước 3: Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện thủ tục giao thuê đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Bước 4: Sở Xây dựng thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở; cấp phép xây dựng; đồng thời Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính thực hiện thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất và thông báo để chủ đầu tư thực hiện.

Theo HoREA, các dự án chỉ được huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai sau khi hoàn tất nộp tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Sau khi đã hoàn thành xây dựng, nộp tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại và khách hàng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hiệp hội đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư và các sở, ngành quy định thời gian thực hiện từng thủ tục hành chính để công bố để các chủ đầu tư cùng thực hiện.