22:52 14/07/2013

Gói 30 nghìn tỷ: “Ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm”

P.V

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trao đổi để làm rõ thêm về tiến độ và những vướng mắc đang đặt ra, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhiều người dân trong chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tuần này - Nguồn: VTV, VGP.<br>
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trao đổi để làm rõ thêm về tiến độ và những vướng mắc đang đặt ra, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhiều người dân trong chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tuần này - Nguồn: VTV, VGP.<br>