17:12 23/07/2019

Hà Nội công khai danh sách 242 đơn vị nợ 528 tỷ đồng tiền thuế, phí

Vũ Phong

Ngoài 157 đơn vị bị công khai lần đầu còn có 85 doanh nghiệp đã bị công khai từ nhiều năm trước nhưng có dấu hiệu "chây ỳ"

Hà Nội công khai các đơn vị nợ thuế, phí đợt tháng 7/2019.
Hà Nội công khai các đơn vị nợ thuế, phí đợt tháng 7/2019.

Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa tiếp tục công khai đợt tháng 7/2019 danh sách 242 đơn vị nợ thuế, phí với số nợ hơn 528 tỷ đồng.

Theo đó, danh sách công khai lần đầu có 157 đơn vị gồm 152 doanh nghiệp nợ 267 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp; 4 đơn vị nợ 9,6 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất; 1 đơn vị nợ 12,9 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất.

Các đơn vị có số nợ trên 10 tỷ đồng còn có Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Bắc Hà với 17,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia với 14,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần May Lê Trực với 12,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội cũng công bố lại 85 doanh nghiệp có dấu hiệu "chây ỳ" nộp thuế. Đây là những đơn vị đã được công khai trong giai đoạn 2015-2018 với tổng số nợ lên đến hơn 238 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp và các khoản liên quan đến đất.

Trong đó, một loạt các công ty bất động sản được nêu tên như Công ty Cổ phần Sông đà 9.06 nợ 40,6 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Bạch Đằng 10 nợ 17,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cienco Thành Đạt nợ 11,9 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Sông Hồng - Xí nghiệp Xây dựng 1.02 nợ 9,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở số 6 Hà Nội nợ 9 tỷ đồng…

Được biết, trên đây đều là số nợ của các doanh nghiệp mà Tổng cục Thuế tính đến hết ngày 30/5/2019.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã công khai lần đầu 483 đơn vị nợ thuế phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ gần 1.257 tỷ đồng; công khai lại 286 đơn vị nợ thuế phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ hơn 3.833 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai, đã có 221 doanh nghiệp và dự án nộp hơn 77 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Từ kết quả trên có thể thấy, số nợ thu được sau công khai hầu hết thuộc về các đơn vị có số nợ bé, các đơn vị với khoản nợ lớn vẫn có biểu hiện "chây ỳ" nộp thuế, phí.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2019 công tác quản lý nợ thuế tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Với sự nỗ lực của mình và sự phục hồi của nền kinh tế, Cục Thuế mong rằng các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước trước khi bị áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.