15:37 07/11/2012

Hà Nội dự kiến xây mới hơn 300 cửa hàng xăng dầu

Trang Anh

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố đến năm 2020

Tổng vốn dự kiến xây mới cửa hàng xăng dầu của Hà Nội vào khoảng&nbsp; 1.600 tỷ đồng.<br>
Tổng vốn dự kiến xây mới cửa hàng xăng dầu của Hà Nội vào khoảng&nbsp; 1.600 tỷ đồng.<br>
UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu của thành phố đề ra là sẽ xóa bỏ, giải tỏa, di dời 56 cửa hàng xăng dầu; số lượng cửa hàng cần xây dựng mới đến năm 2020 là 312 - 347 cửa hàng. Riêng giai đoạn 2010-2015, cửa hàng xăng dầu loại một có 5 cửa hàng, loại hai có 48 cửa hàng và loại ba là 65 cửa hàng. Số cửa hàng xây dựng mới từ 2020 - 2030 từ 31-50 cửa hàng xăng dầu.

Tổng vốn đầu tư, thực hiện quy hoạch giai đoạn đến năm 2015 là 989 tỷ đồng, giai đoạn 2016 đến 2020 là 630 tỷ đồng. Nguồn vốn do các thương nhân kinh doanh xăng dầu huy động.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, mục tiêu của quy hoạch là nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ và an toàn nhu cầu tiêu dùng xăng dầu cho các loại phương tiện giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, quy hoạch là cơ sở để quản lý và lập kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Sắp xếp lại hệ thống các cửa hàng hiện có, loại bỏ dần các cửa hàng không phù hợp về quy hoạch phát triển chung của thành phố hoặc có vi phạm tiêu chuẩn về an toàn.