11:24 28/05/2021

Hà Nội gia hạn thuế, tiền thuế đất cho các doanh nghiệp

Quy định mới bổ sung doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc. Người nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất chậm nhất ngày 30/7/2021...

Người nộp thuế chỉ cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn.
Người nộp thuế chỉ cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn.

Cục Thuế Hà Nội vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp trên địa bàn về việc áp dụng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

Theo Cục Thuế Hà Nội, ngoài các đối tượng chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh Covid như Nghị định số 41/2020/ND-CP thì tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP quy định bổ sung đối tượng được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc.

Các doanh nghiệp khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng. Tuy nhiên nhóm đối tượng này không áp dụng gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng…

Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân sản xuất đồ uống, in, sao chép bản ghi các loại, sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản xuất mô tô, xe máy, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị…

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, hoạt động phát thanh, truyền hình, lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính, hoạt động dịch vụ thông tin…

Theo đó, sẽ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp, bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh.

Cụ thể, gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6/ 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021. Gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng tháng 7/2021 và gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng tháng 8/2021;

Gia hạn 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Gia hạn 6 tháng tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 và thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

Để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP thì người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/7/2021. Thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được thực hiện theo Luật Quản lý thuế.

Người nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 30/7/2021.

Về thủ tục gia hạn, Cục Thuế Hà Nội cho biết, người nộp thuế chỉ cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế nếu phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn.

Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế phải có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý khoản thu có liên quan.