06:01 20/04/2021

Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập, tiền thuê đất năm 2021

Tiến Dũng

Đây là lần thứ 3 Chính phủ gia hạn thuế thu nhập, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 19/4, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Nghị định áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong những ngành kinh tế gồm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Xây dựng; xuất bản điện ảnh, âm nhạc; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên; sản xuất đồ uống; sản xuất mô tô, xe máy; thoát nước và xử lý nước thải... 

Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành dịch vụ như kho bãi; lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; lao động và việc làm... cũng được gia hạn thời hạn nộp thuế trong năm nay. 

Ngoài ra, Nghị định cũng áp dụng với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng được gia hạn nộp thuế theo Nghị định này. 

Với thuế giá trị gia tăng, việc gia hạn được áp dụng với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2021 (với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2/2021 (với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức. 

Với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6/2021 và quý 1, quý 2/2021, thời gian gia hạn là 5 tháng. 

Với thuế giá trị gia tăng của tháng 7 và tháng 8/2021, thời gian gia hạn lần lượt là 4 tháng và 3 tháng. 

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, việc gia hạn áp dụng với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức. Thời gian gia hạn là 3 tháng. 

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, việc gia hạn áp dụng với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021. Thời gian gia hạn là tới ngày 31/12/2021.

Đối với tiền thuê đất, việc gia hạn áp dụng với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp. Thời hạn gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

Đây là lần thứ 3 Chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. 

Trước đó, ngày 8/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất thêm 5 tháng. Đến ngày 5/9/2020, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.