11:50 24/07/2008

Hà Nội hoãn tăng giá nước sinh hoạt, vé xe buýt

Hương Loan

Thành phố Hà Nội vừa tạm hoãn việc tăng giá dịch vụ nước sinh hoạt, giá vé xe buýt đến hết năm 2008

Giá dịch vụ nước sạch không tăng đến hết năm 2008
Giá dịch vụ nước sạch không tăng đến hết năm 2008
Thành phố Hà Nội vừa tạm hoãn việc tăng giá dịch vụ nước sinh hoạt, giá vé xe buýt đến hết năm 2008.

Khẳng định trên được lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đưa ra trong báo cáo Bộ Tài chính về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2008.

Báo cáo cho biết, 6 tháng đầu năm thành phố đã giảm chi ngân sách Nhà nước của các đơn vị trên 2,4 tỷ đồng. Số tiền tiết kiệm 10% chi thường xuyên ở cấp sở, ngành và các quận, huyện là 139,87 tỷ đồng, từ việc tạm dừng mua sắm ô tô, phương tiện, tài sản giá trị lớn; hạn chế tối đa các khoản chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, tổng kết; tiết kiệm tối đa trong sử dụng điện, điện thoại, văn phòng phẩm...

Trong đó, tiền tiết kiệm của 14 quận, huyện chiếm hơn một nửa, với 76,226 tỷ đồng.

Về tiết kiệm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Hà Nội đã giảm chi ngân sách được trên 2 tỷ đồng thông qua công tác quyết toán các dự án đầu tư đã hoàn thành.

Đặc biệt, hành phố đã rà soát, sắp xếp lại kế hoạch xây dựng cơ bản 28 dự án từ nguồn ngân sách. Trong đó, hoãn thi công 9 dự án, ngừng triển khai 8 dự án, giãn tiến độ thi công 5 dự án, giảm kế hoạch vốn 6 dự án, cắt giảm 504,2 tỷ đồng vốn dự kiến.