10:31 09/05/2019

Hà Nội hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ số đến với mọi người

Thủy Diệu

Hà Nội hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ số đến với mọi người, ở bất kỳ đâu

Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Thông tin được Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức ngày 9/5.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, những năm qua Hà Nội đã thực hiện cùng lúc nhiều chương trình công nghệ thông tin trên toàn địa bàn. Trong đó, tập trung vào xây dựng mối liên hệ giữa các cơ quan ban ngành, ứng dụng số hoá giúp tiết kiệm thời gian, chí phi và nâng cao hiệu quả làm việc với nhân dân và doanh nghiệp. Hà Nội hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ số đến với mọi người, ở bất kỳ đâu.

Hà Nội cũng đã thúc đẩy tiềm năng công nghệ qua nhiều cách như chuyển toàn bộ đầu tư công sang thuê dịch vụ số, huy động mọi nguồn lực từ doanh nghiệp trên địa bàn, xây dựng hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ, tích hợp và khai thác các dịch vụ số, ứng dụng tối đa các văn bản điện tử, sử dụng hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu số, tăng ứng trên thiết bị di động, chuẩn hoá công nghệ thông tin cho nhân dân, khuyến khích người dân tăng sử dụng công nghệ số.

Theo ông Chung, trong 3 năm qua, kế hoạch xây dựng chính phủ điện tử của thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực. Hơn 9 triệu dân được đưa vào cơ sở dữ liệu dân cư, vấn đề kết nối giữa sở ban ngành, cơ quan liên quan đến thành phố được thực hiện nhanh gọn. Các dịch vụ công trực tuyến được xử lý nhanh chóng.

Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện có 3.530 doanh nghiệp công nghệ thông tin đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội tạo ra doanh thu 244.266 tỷ đồng năm 2018. Đây là một kết quả chứng minh Hà Nội đang thu hút nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, phục vụ phát triển thành phố thông minh.

Hiện Hà Nội đang xây dựng cơ sở dữ liệu, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng này nhằm tạo ra hệ sinh thái công nghệ. Ứng dụng công nghệ cần có chính sách thiết thực về tài chính để giúp các doanh nghiệp, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin.

Xác định vấn đề đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có vai trò vô cùng quan trọng, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề xuất đưa các chương trình liên quan đến công nghệ vào giảng dạy từ hệ phổ thông. Chính sách này sẽ tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, xóa mù công nghệ thông tin để trở thành cường quốc công nghệ trong 15 năm tới. Ông cũng cho biết, Thành phố sẽ cải cách làm thông thoáng cơ chế, trở thành một trong những thành phố đầu tiên có cơ chế mở cho doanh nghiệp phát triển.

Ngoài ra, thành phố sẽ tạo điều kện cho doanh nghiệp phát triển, chủ động rà soát, bãi bỏ những cái không cần thiết, bổ sung cái mới đồng thời kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đồng thời ông Chung cũng đề xuất Chính phủ có cơ chế, chính sách để hỗ trợ các địa phương, thí điểm cơ chế đầu tư côn nghệ thông tin, xây dựng, công bố các tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu tại các địa phương.