10:04 01/02/2013

Hà Nội lấy ý kiến sửa Hiến pháp trong... 28 ngày

Ngô Trang

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân Thủ đô về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Thành phố đề ra yêu cầu quá trình lấy ý kiến phải đảm bảo huy tính hiệu quả, chất lượng, công khai và huy động được mọi đối tượng tham gia.<br>
Thành phố đề ra yêu cầu quá trình lấy ý kiến phải đảm bảo huy tính hiệu quả, chất lượng, công khai và huy động được mọi đối tượng tham gia.<br>
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân Thủ đô về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Theo đó, thành phố đề ra yêu cầu quá trình lấy ý kiến phải đảm bảo huy tính hiệu quả, công khai trên cơ sở huy động được mọi sự tham gia, đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, ban ngành. Việc lấy ý kiến phải được tổ chức khoa học, dân chủ, chất lượng với các hình thức hợp lý.

Hình thức lấy ý kiến có thể là thông qua góp ý trực tiếp bằng văn bản, qua các phương tiện truyền thông, báo đài, thảo luận tại hội thảo, hội nghị, tọa đàm… Thời gian lấy kiến nhân dân mà thành phố “chốt” và giao cho các đơn vị thực hiện là trong vòng hai tháng, từ tháng 1/2013 đến hết ngày 28/2/2013.

Tuy nhiên, bản kế hoạch lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp đến ngày 31/1/2013 mới được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký ban hành.

Như vậy, nếu tính từ khi nhận được kế hoạch chính thức của UBND thành phố cho đến khi phải “khóa sổ”, thời gian hoàn tất việc lấy ý kiến để tổng hợp báo cáo của các đơn vị chức năng chỉ có 28 ngày.

Trước đó, theo thông tin từ cuộc họp báo về triển khai việc thực hiện lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, hôm 29/12/2012, việc lấy ý kiến nhân dân lấy ý kiến nhân dân sửa về toàn bộ nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ bắt đầu từ 2/1 và kết thúc vào 31/3/2013.

Đối tượng lấy ý kiến bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức Trung ương và ở địa phương. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai…

Các hình thức lấy ý kiến bao gồm góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến các cơ quan, tổ chức, thảo luận tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Cũng có thể thông qua trang thông tin điện tử của Quốc hội tại địa chỉ http://duthaoonline.quochoi.vn và các phương tiện thông tin đại chúng.