06:23 07/10/2010

Hà Nội muốn công khai nhân sự cấp ủy trước đại hội Đảng

Thúy Hằng

Thành ủy Hà Nội đề nghị Trung ương nghiên cứu, có thể công khai danh sách nhân sự cấp ủy trước đại hội Đảng

55 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã hoàn thành đại hội.
55 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã hoàn thành đại hội.
Công khai danh sách nhân sự cấp ủy trước đại hội Đảng là đề nghị của Thành ủy Hà Nội tại Báo cáo tổng kết đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Báo cáo cho biết, đến ngày 22/8/2010, tất cả 55 đảng bộ trực thuộc Thành ủy (53 đảng bộ cấp trên cơ sở, 2 đảng bộ cơ sở) đều đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Trong số 1.841 cấp ủy viên mới được bầu,  có 94 người dưới 35 tuổi, chiếm tỷ lệ  5,1%; cấp ủy viên nữ chiếm tỷ lệ 15,8 %.

Điểm mới và nổi bật trong công tác nhân sự cấp ủy của đại hội lần này được nhấn mạnh tại báo cáo là chủ trương chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ, khách quan. “Thực hiện quy trình nhân sự, các đảng bộ đã tổ chức cho từng đồng chí cấp ủy viên tự giới thiệu về mình và giới thiệu nhân sự khóa mới”.

Tuy nhiên, hạn chế là một số nơi đại hội chưa ứng cử, đề cử, đoàn chủ tịch đã đưa danh sách do cấp ủy khóa trước chuẩn bị để đại hội tham khảo, hoặc không chia tổ thảo luận khi giới thiệu nhân sự khóa mới, nên hạn chế dân chủ trong đại hội. Tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy khóa mới của nhiều đảng bộ chưa đạt yêu cầu. Một số nơi không bầu được cấp ủy viên dưới 35 tuổi.

Một trong những nguyên dân dẫn đến hạn chế trong công tác nhân sự được báo cáo nêu ra là “một số trường hợp chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu, nhưng do còn có biểu hiện nể nang, né tránh nên cấp ủy vẫn giới thiệu vào danh sách nhân sự trình đại hội”.

Một nội dung mới nữa là Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn 12 đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp uỷ. Theo đó,10/12 đảng bộ được chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội nhân sự ứng cử chức danh bí thư cấp uỷ là các đồng chí bí thư tái cử, 2 đồng chí bí thư mới được bầu. Và cả 12/12 đồng chí bí thư đều trúng cử số phiếu cao (cao nhất đạt 100% số phiếu; thấp nhất đạt 94,38%).

Việc bầu bí thư trực tiếp tại đại hội thể hiện sự đổi mới và phát huy tính dân chủ cao trong đại hội tạo được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, báo cáo viết.

Tuy nhiên, khối quận, huyện, thị có 2 ủy viên, cán bộ diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý không trúng ban chấp hành (1 Phó chủ tịch UBND quận, 1 Phó chủ tịch UBND huyện). Một đơn vị bầu thiếu 1 ủy viên ban thường vụ.

Tại báo cáo tổng kết, Thành ủy Hà Nội đã kiến nghị Trung ương cần chỉ đạo nhân rộng chủ trương này trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời bỏ khâu ứng cử, đề cử chức danh bí thư cấp uỷ tại các tổ đại biểu mà thay bằng ứng cử, đề cử chức danh bí thư cấp uỷ tại hội trường nếu nhân sự giới thiệu của đại hội trùng với nhân sự cấp ủy khóa cũ chuẩn bị.

Hà Nội cũng đề nghị Trung ương nghiên cứu, có thể công khai danh sách nhân sự cấp ủy trước đại hội (tương tự như việc công khai danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp như đã thực hiện) để phát huy dân chủ và tranh thủ sự đóng góp xây dựng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.