17:17 03/05/2018

Hà Nội sẽ có thêm khoảng 53 nghìn tỷ từ đấu giá quyền sử dụng đất

KIỀU LINH

Tổng số tiền Hà Nội có thể thu về sau đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2018 - 2020 là 53.537 tỷ đồng

Hà Nội sắp có thêm 53 nghìn tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất - Ảnh minh hoạ.
Hà Nội sắp có thêm 53 nghìn tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất - Ảnh minh hoạ.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 gồm 679 dự án, trong đó có 666 dự án mới và 13 dự án chuyển tiếp; tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 là 193,41ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 13.710 tỷ đồng.

Trong đó, đấu giá các dự án thuộc thành phố quản lý gồm 111 dự án, diện tích 75,96ha; dự kiến thu trong năm 2018 là 8.666,8 tỷ đồng. Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt dưới 5.000 m2 do cấp huyện quản lý gồm 568 dự án với diện tích đấu giá 117,45ha; dự kiến thu 5.043,81 tỷ đồng.

Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2018 là 4.698,47 tỷ đồng.

Về kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019, tổng số dự án đấu giá gồm 635 dự án; tổng diện tích đất có thể đấu giá 197,02ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 15.972,29 tỷ đồng.

Trong đó, đấu giá các dự án thuộc Thành phố quản lý: 152 dự án, diện tích 116,18ha; dự kiến thu 11.775,98 tỷ đồng. Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt dưới 5.000m2 do cấp huyện quản lý gồm 483 dự án với diện tích 80,84ha; dự kiến thu 4.196,31 tỷ đồng.

Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2019: 6.104,76 tỷ đồng.

Năm 2020, theo kế hoạch, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất gồm 453 dự án; tổng diện tích đất 286,93 ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 23.855,58 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền Hà Nội có thể thu về sau đấu giá là 53.537 tỷ đồng.

Các đơn vị được UBND thành phố Hà Nội giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số tiền của người trúng đấu giá, nộp vào tài khoản của cơ quan tài chính các cấp. Đồng thời, thực hiện hoàn trả ngay phần vốn đã ứng từ ngân sách Thành phố (năm 2013 về trước) và từ Quỹ đầu tư phát triển (năm 2014 đến nay), phần còn lại nộp ngân sách các cấp theo tỷ lệ quy định.

Quỹ Đầu tư phát triển rà soát, đôn đốc và thực hiện thu hồi đúng, đủ, kịp thời vốn ứng; tổng hợp kết quả việc hoàn trả vốn ứng cho các đơn vị, hàng quý báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và UBND thành phố để chỉ đạo.

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tu dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất; tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất phù hợp quy hoạch.