11:09 29/12/2010

Hà Nội tăng mức chuẩn nghèo gấp rưỡi

Vũ Quỳnh

Với mức chuẩn nghèo 750.000 đồng/người/tháng, số hộ nghèo của Hà Nội được xác định khoảng 148.148 hộ

Ở Hà Nội, có thu nhập dưới 750.00 đồng/tháng là người nghèo - Ảnh: Việt Tuấn.
Ở Hà Nội, có thu nhập dưới 750.00 đồng/tháng là người nghèo - Ảnh: Việt Tuấn.
UBND thành phố Hà Nội vừa thông qua mức chuẩn nghèo mới của thành phố giai đoạn 2011-2015 theo dự thảo về chuẩn nghèo mới  mà Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố xây dựng.

Theo đó, những hộ có mức thu nhập dưới 750.000 đồng/người/tháng (đối với khu vực thành thị) và dưới 550.000 đồng/người/tháng (đối với khu vực nông thôn) là hộ nghèo. Mức cận nghèo đối với khu vực thành thị là từ 751.000 đồng - 1.000.000 đồng/người/tháng, ở khu vực nông thôn từ 551.000 - 750.000 đồng/người/tháng.

Với tiêu chuẩn này, số hộ nghèo của Hà Nội được xác định là 148.148 hộ, chiếm 9,6% , số hộ ở mức cận nghèo là 61.465 hộ, chiếm 3,98%.

Hiện Hà Nội đang thực hiện mức chuẩn nghèo đối với khu vực thành thị là dưới 500.000 đồng/tháng, ở nông thôn dưới 330.000 đồng/tháng; cận nghèo ở thành thị từ 500.000 - 650.000 đồng/tháng, ở nông thôn là 330.000 - 430.000 đồng/tháng (giai đoạn 2009 - 2013).

Với mức áp dụng chuẩn nghèo của giai đoạn 2009 – 2013 nói trên, đầu năm 2009, toàn thành phố có 117.825 hộ nghèo, chiếm 8,43% và 19.543 hộ cận nghèo, chiếm 2,83%. Đến cuối năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội đã giảm xuống còn 6,09% và cuối năm 2010, số hộ nghèo được giảm tiếp 22.500 hộ, còn 4,48%.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Phí Thái  Bình cho biết, để đạt mục tiêu cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm xuống dưới 2%, thành phố cần khoảng 5.000 tỷ đồng cho các chương trình giảm nghèo.