08:42 15/09/2016

Hà Tĩnh đã có danh sách thiệt hại do Formosa gây ra

Bảo Quyên

Bên cạnh thiệt hại về vật chất, Hà Tĩnh có 33.149 lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do Formosa gây ra

Chậm nhất trong tháng 10 tới, các đối tượng bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường sẽ nhận được tiền đền bù từ Formosa.
Chậm nhất trong tháng 10 tới, các đối tượng bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường sẽ nhận được tiền đền bù từ Formosa.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa hoàn tất thống kê, lập danh sách các tổ chức, hộ gia đình bị thiệt hại sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra hồi tháng 4.

Theo đó, tại Hà Tĩnh có 7/13 huyện, thị xã, thành phố bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường đã thành lập hội đồng đánh giá thiệt hại cấp huyện; 62/62 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện cũng đã thành lập tổ xác nhận đối tượng, số lượng thiệt hại và tiến hành rà soát, xem xét thống nhất, lập danh sách đối tượng thiệt hại ở cấp thôn.

Cụ thể, báo cáo từ các huyện, thị xã cho thấy, có 4.636 tàu cá; 827 ha ao, hồ nuôi, gần 25.000 m3 nuôi lồng bè; 49,7 ha làm muối; 33.149 lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Sau hơn 4 tháng tiến hành kê khai, hầu hết các thôn, xóm đã thống kê, phân loại và lập danh sách theo nhóm đối tượng, tổ chức công bố danh sách đối tượng thiệt hại và phát phiếu kê khai thiệt hại, tiến hành thu phiếu kê khai và tổng hợp số liệu niêm yết công khai.

Một số địa phương trong tỉnh tiếp tục tổng hợp, soát xét, xác định, xác nhận đối tượng và số lượng thiệt hại. Các huyện đang tiến hành thẩm định thí điểm một số xã đại diện để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Đặc biệt, tại thị xã Kỳ Anh - địa phượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất có 55 thôn bị thiệt hại do sự cố môi trường thì nay có 48 thôn đã hoàn thành việc kiểm đếm theo quy định. Các thôn còn lại chưa thực hiện kiểm đếm, trong đó có 4 thôn thuộc xã Kỳ Lợi, 3 thôn còn lại ở xã Kỳ Hà và các xã khác.

Đại diện lãnh đạo Hà Tĩnh cho hay, trong quá trình tìm hiểu việc thống kê, rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, tại các huyện, thị xã, phường còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn trong việc kê khai, thẩm định.

Theo đó, trong quá trình thẩm định kê khai, một số khái niệm, quy định tại các mục trong các văn bản hướng dẫn còn chồng chéo, không cụ thể, bất cập nên cần có sự hướng dẫn cụ thể.

Do đó, hội đồng đánh giá cấp tỉnh yêu cầu các huyện, thị phải thẩm định tuyệt đối chính xác, đúng đối tượng, tránh tình trạng kê sai, đền bù sai đối tượng, gây mất công bằng.

Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chậm nhất trong tháng 10 tới, các đối tượng bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường sẽ nhận được tiền đền bù từ Formosa. Hiện số tiền bồi thường 500 triệu USD cũng đã được doanh nghiệp này chuyển cho phía Việt Nam.