22:18 28/06/2018

Habeco thay dàn nhân sự cấp cao

KIỀU LINH

Đại hội đồng cổ đông bầu ông Trần Đình Thanh giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị Habeco

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Habeco.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Habeco.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 diễn ra sáng 28/6, Tổng công ty Bia - Rượu- Nước Giải khát Hà Nội - Habeco (mã chứng khoán BHN - HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh và bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2018-2023.

Hội đồng quản trị đã trình cổ đông miễn nhiệm 4 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017, và bầu bổ sung các thành viên mới. Trong số thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm có ông Đỗ Xuân Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng giám đốc.

Ba thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế, gồm ông Trần Đình Thanh - Phó tổng giám đốc và ông Ngô Quế Lâm - Phó tổng giám đốc, quyền điều hành Habeco. Cổ đông chiến lược Carlsberg vẫn giữ một ghế trong thành phần Hội đồng quản trị Habeco nhiệm kỳ này, ông Stefano Clini - Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại Carlsberg Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông bầu ông Trần Đình Thanh giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị và Ngô Quế Lâm vào vị trí Tổng giám đốc.

Ban kiểm soát không có sự thay đổi vẫn là 3 cá nhân Đinh Thị Thanh Hải, Chử Thị Thu Trang và Bùi Hữu Quang.

Trước đó, giữa tháng 6, Bộ Công Thương cũng đã quyết định về thay thế người đại diện 81,79% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này. Ông Trần Đình Thanh sẽ thay Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ Xuân Hạ làm người đại diện vốn Nhà nước và phụ trách Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Habeco, giữ 96,86 triệu cổ phần, tương đương 41,79% vốn điều lệ. Ông Ngô Quế Lâm được Bộ Công Thương giao nắm giữ 92,72 triệu cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ.

Việc thay đổi, củng cố nhân sự cấp cao được kỳ vọng sẽ giúp Habeco vượt qua khó khăn, thách thức và lấy lại vị thế doanh nghiệp bia dẫn đầu trên thị trường. Hiện, thị phần của Habeco trên thị trường bia khoảng 15%.

Đại diện lãnh đạo Habeco cho biết sẽ thực hiện dự án di dời nhà máy 183 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) về Mê Linh Hà Nội. Ở 183 Hoàng Hoa Thám sẽ không làm nơi sản xuất nữa mà đổi thành nơi trồng cây xanh, bảo tàng…

Năm 2017, Habeco ghi nhận doanh thu 7.867 tỷ đồng, giảm 3%, tương đương 88,7% kế hoạch năm. Lãi ròng đạt 657,8 tỷ đồng, giảm 33% và tương đương 81,3% chỉ tiêu.

Về phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017, Habeco đang trình xin ý kiến Bộ Công Thương, do đó không trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kế hoạch 2018, doanh nghiệp này dự kiến tiêu thụ 500 triệu lít, trong đó có 496,3 triệu lít bia, tăng 3,7% so với cùng kỳ và thu được 811,4 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 28% và mức chia cổ tức dự kiến 20%.