15:35 07/06/2021

HAG đã bán thêm được hơn 97,87 triệu cổ phiếu HNG

Hà Anh -

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE)...

Sơ đồ giá cổ phiếu HNG từ đầu năm.
Sơ đồ giá cổ phiếu HNG từ đầu năm.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu HNG, tuy nhiên kết thúc giao dịch HAG đã bán ra 79.870.455 cổ phiếu HNG để giảm sở hữu từ 23,28% về 16,07% vốn điều lệ.

Giao dịch được thực hiện từ 7/5 đến 5/6. Phương thức giao dịch là thoả thuận. Trước đó, giai đoạn 23/3 - 20/4, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã bán ra hơn 72,11 triệu cổ phiếu HNG để giảm sở hữu.

Mới đây, HNG lên kế hoạch phát hành 550 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho chủ nợ là THAGRICO với tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu. Trong khi đó, phát hành riêng lẻ 191,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, Đại hội cổ đông bất thường của doanh nghiệp thông qua kế hoạch chào bán 741.446.105 cổ phiếu. Trong đó, 550 triệu cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ; 191,4 triệu cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt đồng.

Kết thúc năm 2020, HNG ghi nhận doanh thu đạt 2.374 tỷ đồng, trong đó riêng trái cây mang về 1.918 tỷ đồng doanh thu, chiếm tỷ trọng hơn 80% và tăng gần 50% so với năm trước (1.811 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 21 tỷ đồng - cùng kỳ công ty lỗ 2.444 tỷ đồng và tính đến thời điểm 31/12/2020, HNG vẫn còn lỗ luỹ kế 2.307 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi đạt đỉnh 17.200 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 7/2/201) thì giá cổ phiếu HNG giảm liên tục, giờ còn 11.050 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 4/6/2021).