09:05 24/05/2021

Giao dịch không báo cáo, lãnh đạo HNG, CVT và một loạt cổ đông lớn bị phạt tiền

Hà Anh -

SSC công bố xử phạt đối với ông Võ Trường Sơn - thành viên HĐQT HNG, ông Nguyễn Quang Huy - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CVT, ông Phan Hồng Ngọc, cổ đông lớn của VIG và NS ADVISORY INC PTE.LTD, cổ dông lớn của LCG...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) công bố xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Võ Trường Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE), ông Phan Ngọc Hồng, cổ đông lớn của ông ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) ông Nguyễn Quang Huy Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần CMC (mã chứng khoán: CVT) và NS ADVISORY INC PTE.LTD, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Licogi 16 (mã LCG).

Theo đó, ông Võ Trường Sơn – thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) bị phạt 45 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Võ Trường Sơn đã bán 505.000 cổ phiếu HNG vào ngày 04/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

- Ông Nguyễn Quang Huy - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần CMC (mã CVT-HOSE) bị phạt 17,5 triệu đồng do ông Huy đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: ông Huy đã thực hiện bán 58.707 cổ phiếu CVT vào ngày 11/12/2020 nhưng đến ngày 22/12/2020, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Huy.

- Ông Phan Ngọc Hồng, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) bị phạt tổng cộng 75 triệu đồng.

Cụ thể: ông Hồng bị phạt 50 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Nguyên nhân là ông Hồng đã mua 34.000 cổ phiếu VIG vào ngày 11/10/2019, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 1.705.600 cổ phiếu, chiếm 4,99% lên 1.753.600 cổ phiếu VIG, chiếm 5,1% và trở thành cổ đông lớn của VIG nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX khi trở thành cổ đông lớn.

Đồng thời, ông Hồng bị phạt thêm 25 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể: ngày 31/10/2019, ông Hồng mua 20.000 cổ phiếu VIG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của VIG (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%), ngày 13/11/2019, ông Hồng bán 90.000 cổ phiếu VIG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của VIG - giảm từ ngưỡng 6% xuống ngưỡng 5%, ngày 18/11/2019, ngày 06/12/2019 và 26/12/2019, ông Hồng đã thực hiện mua lần lượt 34.800 cổ phiếu, 70.300 cổ phiếu, 10.000 cổ phiếu của VIG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của VIG - tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%, 7% và 8%; tuy nhiên ông Hồng không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và HNX khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu).

Cuối cùng, NS ADVISORY INC PTE.LTD, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE) bị phạt tổng cộng 80 triệu đồng. Theo đó, NS ADVISORY INC PTE.LTD bị phạt 30 triệu đồng do tổ chức này báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, tổ chức này là cổ đông lớn của LCG đã bán 121.730 cổ phiếu LCG vào ngày 24/11/2020 và bán 1.196.560 cổ phiếu LCG vào ngày 03/12/2020 dẫn đến thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của LCG - giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 7% và xuống ngưỡng 6%. Đến ngày 25/12/2020, HOSE mới nhận được báo cáo của NS ADVISORY INC PTE.LTD.

Đồng thời, tổ chức này bị phạt thêm 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 04/12/2020, NS ADVISORY INC PTE.LTD tiếp tục bán 2.240.000 cổ phiếu LCG dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch giảm xuống dưới 5% số lượng cổ phiếu lưu hành của LCG và không còn là cổ đông lớn của LCG. Đến ngày 25/12/2020, HOSE mới nhận được báo cáo của NS ADVISORY INC PTE.LTD.