17:20 14/05/2021

HNG: Mục tiêu lợi nhuận năm 2021 giảm còn 16 tỷ đồng, không chia cổ tức

Khánh Linh -

Năm 2021, HNG đặt mục tiêu doanh thu 1.891 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,3% và 24%...

Ngày 4/6 tới đây, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Tp.HCM.

Năm 2021, HNG đặt mục tiêu doanh thu 1.891 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,3% và 24% so với kết quả thực hiện năm 2020. HNG sẽ không chia cổ tức trong năm nay.

Trong đó, cây ăn trái tiếp tục là mảng kinh doanh tạo ra doanh thu chủ lực cho công ty. Cụ thể: cơ cấu doanh thu dự kiến năm 2021 gồm: chuối dự kiến sản lượng 113.531 tấn, mang lại doanh thu 1.380 tỷ đồng, đóng góp 73,83% trong cơ cấu doanh thu. Cây ăn trái khác gồm: Dứa, Xoài, Mít dự kiến năm 2021 đạt sản lượng 12.459 tấn, mang lại doanh thu 137 tỷ đồng, đóng góp 7,37% trong cơ cấu doanh thu. Cao su mang lại doanh thu 351 tỷ đồng, đóng góp 18,8% trong cơ cấu doanh thu.

Về kế hoạch đầu tư năm 2021, HNG tập trung đầu tư, chăm sóc phát triển cây ăn trái hiện hữu, nâng cao chất lượng năng suất vườn cây bước vào giai đoạn kinh doanh, đặc biệt là vườn cây Chuối, Mít và Xoài đang cho thu hoạch mang lại doanh thu cao cho Công ty. Đặc biệt, HNG sẽ trồng mới 1.000 ha chuối tại Attapeu, Lào và 30 ha chuối tại Quang Minh, Lào.

Đối với chăn nuôi bò, HNG sẽ đầu tư chuồng trại và đàn bò sinh sản 2.000 con, tổ chức chăn nuôi tại Attapeu Lào; đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất quy mô lớn các loại xe cơ giới thi công, xe vận tải chuyên dụng, máy bay phun thuốc; Hệ thống ròng rọc thu hoạch chuối; Đầu tư cơ sở hạ tầng và công trình trên đất phục vụ sản xuất.

Diễn biến giá cổ phiếu HNG.
Diễn biến giá cổ phiếu HNG.

Kể từ năm 2021, HNG chính thức về tay Thaco và và trở thành công ty con của Thagrico (Thadi cũ). Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 cho thấy, HNG ghi nhận doanh thu 260 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với mức 666 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận gộp thu về gần 42 tỷ đồng, chưa bằng 1/15 cùng kỳ, quý 1/2020 đạt lãi gộp đến 273 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng đột biến, đạt 168 tỷ đồng, cao gấp 10 lần quý đầu năm 2020, chi phí lãi vay tiếp tục được cắt giảm mạnh. Doanh thu tài chính tăng mạnh chủ yếu nhờ ghi nhận khoản thu nhập gần 146 tỷ đồng từ chuyển nhượng các khoản đầu tư.

Chi phí bán hàng và quản lý trong kỳ được tiết giảm đáng kể. Khấu trừ, HNG quý đầu năm nay lãi ròng 6,6 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ lãi 1,8 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/3/2021, HNG đang lỗ luỹ kế 2.299,5 tỷ đồng, vốn chủ vào mức 8.724 tỷ đồng.

Như vậy, quý đầu năm, HNG đã thực hiện được khoảng 41% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2021. Nợ của HNG tính đến ngày 31/3/2021 còn 14.764 tỷ đồng, tiếp tục giảm so với con số cuối năm 2020.

Sau khi Hoàng Anh Gia Lai (HAG) liên tiếp bán ra giảm tỷ lệ sở hữu tại HNG thì mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức, Phó chủ tịch HĐQT HNG trong thời gian từ 7/4 đến 6/5/2021 đã hoàn tất mua 3 triệu cổ phiếu HNG, tỷ lệ sở hữu của ông Đức tại HNG hiện tại là 0,27%.