07:40 20/09/2018

HAGL Agrico chuyển nhượng thành công 24 triệu cổ phiếu về công ty mẹ

Thủy Tiên

HAG chính thức nâng sở hữu tại HAGL Agrico từ 55,1% lên 57,81% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - công ty mẹ của HAGL Agrico
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - công ty mẹ của HAGL Agrico

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agricomã chứng khoán HNG) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng.

Theo đó, HAGL Agrico đã chuyển nhượng thành công 24 triệu cổ phiếu HNG về công ty mẹ - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Ghi nhận trong phiên giao dịch sáng 19/9, mã cổ phiếu HNG xuất hiện 2 lệnh thỏa thuận. Trong đó, 1 lệnh thỏa thuận 24 triệu cổ phiếu với giá trao tay 375,6 tỷ đồng (tức giá 15.650 đồng/cổ phiếu, giá sàn phiên giao dịch 19/9) và 1 lệnh 100.000 cổ phiếu.

Như vậy, HAG chính thức nâng sở hữu tại HAGL Agrico từ 55,1% lên 57,81% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, tương đương 512.665.840 cổ phiếu.

Mới đây, tại Đại hội đồng cổ đông, HAGL Agrico đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ biểu quyết 71,73%.

Cụ thể, HAGL Agrico sẽ chào bán hơn 87,4 triệu cổ phiếu với giá 16.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị gần 1.400 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Mục đích của đợt chào bán nhằm tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính cho công ty.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông qua việc bầu bổ sung 3 nhân sự vào ban lãnh đạo công ty gồm ông Nguyễn Hùng Minh và ông Trần Bảo Sơn vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị; ông Đặng Công Trực làm thành viên Ban kiểm soát.

Được biết, ba thành viên được HAGL Agrico đề cử đều đang nắm vị trí quản lý cao cấp của Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco).

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HNG đang được giao dịch trên sàn HOSE, thị giá phiên giao dịch ngày 19/9 ở mức 16.800 đồng/cổ phiếu.